Zespół Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica
ul. Stanisława Staszica 15
78-400 Szczecinek
tel./fax. 94 373 10 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 do 15.00

 

 • Co można załatwić w sekretariacie

  W sekretariacie można załatwić sprawy związane z:

  • przyjęciem dziecka do szkoły,
  • wydawaniem legitymacji szkolnych,
  • wystawianiem duplikatów świadectw, legitymacji,
  • wystawianiem różnego rodzaju zaświadczeń,
  • wypadkami uczniów (wydawanie formularzy zgłoszeniowych do PZU, itp.),
  • zgłaszaniem nieobecności dzieci korzystających z dożywiania,
  • zagubieniem kluczy od szafki osobistej ucznia lub innych rzeczy ucznia.

 • Zasady wydawania duplikatów dokumentów

  Na podstawie § 11 i 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.)

  „Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.”

  Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), opłaty wynoszą:

  • za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26 złotych,
  • za wydanie duplikatu legitymacji szklonej - 9 złotych,

  Powyższe opłaty należy wpłacić do kasy szkoły lub na konto:

  Bałtycki Bank Spółdzielczy

  Oddział w Szczecinku

  Pl. Sowińskiego 2

  78-400 Szczecinek

  Numer konta 71 8566 1042 0501 1317 2004 0002

  z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu dokumentu.

  W związku z powyższym w przypadku zagubienia:

  • świadectwa szkolnego,
  • legitymacji szkolnej

  uczeń, absolwent winien złożyć wniosek o wydanie duplikatu zaginionego lub zniszczonego dokumentu [pobierz wzór podania w formacie word] [pobierz wzór upoważnienia do odbioru świadectwa w formacie pdf]. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty, i o ile jest to możliwe, zniszczony dokument.